ค่าฝุ่นยังเกินมาตรฐาน หนาจนมองอะไรแทบไม่เห็น แนะควรสวมหน้ากาก


ค่าฝุ่นเกินมาตรฐาน – วันที่ 13 ม.ค. เฟซบุ๊กเพจ จส.100 JS100 Radio เผยภาพสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งค่าฝุ่นละอองยังคงเกินเกณฑ์มาตรฐานในหลายพื้นที่ ประชาชนควรเลี่ยงกินกรรมกลางแจ้ง หากออกข้างนอกควรสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ โดยมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่า “ไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้ว ฝุ่นหนาจนมองอะไรแทบไม่เห็นขนาดนี้”

ทั้งนี้ กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รายงานสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 เมื่อวันที่ 7 ม.ค. ที่ผ่านมา ว่า การปฏิบัติตนในพื้นที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ให้หมั่นสังเกตอาการทางสุขภาพเบื้องต้น เช่น ไอ ระคายเคืองตา และควรใช้หน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่น หากจะต้องอยู่ภายนอกอาคารหรือบริเวณที่อาจมีค่าฝุ่นละอองสูง

คพ. ขอความร่วมมือประชาชน ลดใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเปลี่ยนมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะ งดเว้นการเผาในที่โล่งทุกประเภท และห้ามใช้รถที่มีควันดำอย่างเด็ดขาด โดย คพ.ได้ประสานงานกับ กทม. เพื่อดำเนินมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา PM2.5 อย่างเข้มงวดขึ้น เช่น การกวาดล้างถนน การฉีดพ่นละอองน้ำ และจะประสานหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินมาตรการอย่างเข้มงวดต่อไป


ฝุ่นพิษฟุ้งทั่วกรุง!! สภาพอากาศปิด กรมควบคุมมลพิษ เตือน "เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ"
https://www.khaosod.co.th/monitor-news/news_2080191